Magsimba.

Litúrhiya. Filipino.

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá. Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús.
Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE

Swanson-Last-Supper

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Register | Login
Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC

04/20/2014

Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 42, Gulóng A, Litcal 2174

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Ito Ang Bagong Araw | Fruto Ramirez, SJ | Danilo B. Isidro, SJ
Magalak Tayong Lahát | Ferdinand M. Bautista | Juan 20: 19
Magsaya, Magalak | Elsie Coronacion | Elsie Coronacion
Muli Akóng Nabuhay | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 138:18, 5-6
Si Kristo ay Muling Nabuhay | Leo Nilo Mangussad | Roma 6: 9
Si Kristo'y Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Emma Panizales, SCMM
Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Francisco Avendano
Nabuhay Siyá | E.P. Hontiveros, SJ | E.P. Hontiveros, SJ

right arrow UNANG PAGBASA: Gawa 10:34a, 37-43

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon:
Nagsalita si Pedro,
“Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea
na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag.
Ang sinasabi ko’y tu right arrow

TUGÓN SA SALMO42-araw-ngayon-nang-maykapal
Araw ngayón ng Maykapál, magalák tayo’t magdiwang!

right arrow SALMONG TUGUNAN: Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23

O pasalamatan ang D’yos na Panginoon,
pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Ang taga-Israel, bayaang sabihi’t kanilang ihayag
"Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.”

Ang lakas ng Poo right arrow

right arrow IKALAWÁNG PAGBASA: Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas
Mga kapatid:
Binuhay kayong muli,
kasama ni Kristo,
kaya’t ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa l right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: 1 Cor 5:7b-8a

Mga Pagbasa at Salmo sa Banal na Tatlong Araw.
right arrow
Mga Pagbasa at Salmo sa Banal na Tatlong Araw


right arrow MAGANDÁNG BALITŔ: Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo,
naparoon na si Maria Magdalena sa libingan.
Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan.
Dahil dito,
patakbo siyang right arrow

AWIT SA PAG-AALAY

Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Francisco Avendano
Muli Akóng Nabuhay | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 138:18, 5-6

AWIT SA PAKIKINABANG

Muli Akóng Nabuhay | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 138:18, 5-6
Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Francisco Avendano
Nabuhay Siyá | E.P. Hontiveros, SJ | E.P. Hontiveros, SJ

AWIT SA PAGHAYO

Magsaya, Magalak | Elsie Coronacion | Elsie Coronacion
Si Kristo'y Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Emma Panizales, SCMM
Si Kristo ay Muling Nabuhay | Leo Nilo Mangussad | Roma 6: 9
Magalak Tayong Lahát | Ferdinand M. Bautista | Juan 20: 19
Nabuhay Siyá | E.P. Hontiveros, SJ | E.P. Hontiveros, SJ

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá

Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. The life of Jesus is what is commemorated throughout the year of worship.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Register | Login


Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.242.249.240