Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa LoginEpiscopal Ordination of Most Reverend Enrique Macaraeg, Third Bishop of Tarlac, held at Cathedral of St. John the Evangelist in Dagupan. Principal consecrator: Archbishop Soc Villegas. 5/24/2016 Ordination of Enrique Macaraeg, Third Bishop of Tarlac
Episcopal Ordination of Most Reverend Enrique Macaraeg, Third Bishop of Tarlac, held at Cathedral of St. John the Evangelist in Dagupan. Principal consecrator: Archbishop Soc Villegas. 5/24/2016
MAYO
18152229
6 Pagkabuhay 6 Linggo ng Muling Pagkabuhay Pag-akyat Pag-akyat ng Panginoon Pentekostes Pentekostes Banal na Santatlo Banal na Santatlo Katawan at Dugo Katawan at Dugo ni Kristo


HUNYO
5121926
10 KP 10 Linggo sa Karaniwang Panahon 11 KP 11 Linggo sa Karaniwang Panahon 12 KP 12 Linggo sa Karaniwang Panahon 13 KP 13 Linggo sa Karaniwang Panahon


HULYO
310172431
14 KP 14 Linggo sa Karaniwang Panahon 15 KP 15 Linggo sa Karaniwang Panahon 16 KP 16 Linggo sa Karaniwang Panahon 17 KP 17 Linggo sa Karaniwang Panahon 18 KP 18 Linggo sa Karaniwang PanahonKatawan at Dugo ni Kristo - C

05/29/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 169, Gulóng C, Litcal 2069

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ | Lui Morano
Sa Piging ng Panginoón | E.P. Hontiveros, SJ | Bienvenida Tabuena
Sa Piging na Handóg | Carlos, Villaroman

UNANG PAGBASA UNANG PAGBASA: Genesis 14:18-20

Noong mga araw na iyon,
dinalhan ni Melquisedec,
hari ng Salem at saserdote ng Kataas-taasang Diyós,
si Abram ng tinapay at alak,
at pinagpala ng ganito:
“Pagpalain ka nawa,
Abram,
ng Diyós na Kataas-t UNANG PAGBASA

TUGÓN SA SALMO


Ikaw’y paring walang hanggan, katulad ni Melquisedec!

SALMONG TUGUNAN SALMONG TUGUNAN: Salmo 110:1, 2, 3, 4

Sinabi ng Poon, sa Hari ko’t Panginoón
"Maupo ka sa kanan ko,
hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko,
pagkat iyong matatalo.”

Magmula sa dakóng Sion,
ay palalawakin niyá ang lupaing iyong sakóp;
“At lah SALMONG TUGUNAN

IKALAWÁNG PAGBASA IKALAWÁNG PAGBASA: 1 Taga-Corinto 11:23-26

Mga kapatid:
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoón at ibinibigay ko naman sa inyó:
ang Panginoóng Hesús,
noong gabing siyá’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay,
nagpasal IKALAWÁNG PAGBASA

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITÀ: Juan 6:51

Pagkaing dulot ay buhay, si Hesus na Poong mahal, buhay natin siyá kailanman.

MAGANDÁNG BALITÀ MAGANDÁNG BALITÀ: Lucas 9:11b-17

Noong panahong iyon,
nagsalita si Hesús sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyós;
pinagaling niyá ang mga may karamdaman.
Nang dumidilim na’y nilapitan siyá ng Labindalawa at sina MAGANDÁNG BALITÀ

AWIT SA PAG-AALAY

Nang Buô Kong Buhay | Alejo, Hontiveros
Awit (Salmo) 128 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG

Awit (Salmo) 128 | Victor Eclar Romero
Itó ang Aking Katawán | Isidro at Ramirez
Tinapay ng Buhay | Robert Kreutz

AWIT SA PAGHAYO

No Mas Amor Que El Tuyo
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Sa Piging ng Panginoón | E.P. Hontiveros, SJ | Bienvenida Tabuena

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.225.56.250