Magsimba.

Litúrhiya. Filipino.

WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa LoginOur Lady of Perpetual Help Parish, Linamon, LDN
Our Lady of Perpetual Help Parish, Linamon, Lanao del Norte
ABRIL
3101724
2 Pagkabuhay 2 Linggo ng Muling Pagkabuhay 3 Pagkabuhay 3 Linggo ng Muling Pagkabuhay 4 Pagkabuhay 4 Linggo ng Muling Pagkabuhay 5 Pagkabuhay 5 Linggo ng Muling Pagkabuhay


MAYO
18152229
6 Pagkabuhay 6 Linggo ng Muling Pagkabuhay Pag-akyat Pag-akyat ng Panginoon Pentekostes Pentekostes Banal na Santatlo Banal na Santatlo Katawan at Dugo Katawan at Dugo ni Kristo


HUNYO
5121926
10 KP 10 Linggo sa Karaniwang Panahon 11 KP 11 Linggo sa Karaniwang Panahon 12 KP 12 Linggo sa Karaniwang Panahon 13 KP 13 Linggo sa Karaniwang Panahon


HULYO
310172431
14 KP 14 Linggo sa Karaniwang Panahon 15 KP 15 Linggo sa Karaniwang Panahon 16 KP 16 Linggo sa Karaniwang Panahon 17 KP 17 Linggo sa Karaniwang Panahon 18 KP 18 Linggo sa Karaniwang PanahonPag-akyát ng Panginoón

05/08/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 58, Gulóng C, Litcal 1428

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Saan Kami Tutungo? | Macalinao at E.P. Hontiveros SJ
Pagmamahal sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ | Lui Morano

UNANG PAGBASA UNANG PAGBASA: Gawa 1:1-11

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Mahal na Teofilo:
Isinalaysay ko sa aking unang aklat
ang lahát ng ginawa at itinuro ni Hesús
buhat sa pasimula hanggang sa araw na siyá’y umakyat sa langit.

UNANG PAGBASA

TUGÓN SA SALMO


059-Habang-umaakyat.png
Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog!


SALMONG TUGUNAN SALMONG TUGUNAN: Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9

Magdiwang ang lahát ng mga nilikhâ,
pumalakpák kayóng may awit at tuwâ!
Bilang pagpupuri sa Diyós na Dakilŕ!
Ang Diyós na Poon, Kataás-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan.
Siyá’y naghahari sa sangkatauhán.
SALMONG TUGUNAN

IKALAWÁNG PAGBASA IKALAWÁNG PAGBASA: Taga-Efeso 1:17-23 o Ebreo 9:24-28, 10:19-23

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Hinihiling ko sa Diyós ng ating Panginoóng Hesukristo,
ang dakilang Ama,
na pagkalooba IKALAWÁNG PAGBASA

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: Mateo 28:19a+20b

Humayň’t magturň kayó, palaging kasama akó hanggáng sa wakás ng mundó.

MAGANDÁNG BALITŔ MAGANDÁNG BALITŔ: Lukas 24:46-53

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Ganito ang nasusulat:
kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyás
at muling mabuhay sa ikatlong ara MAGANDÁNG BALITŔ

AWIT SA PAG-AALAY

Huwág Mabalisa | Arnel Aquino SJ
Manalig Ka | Perez
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG

Huwág Mabalisa | Arnel Aquino SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ

AWIT SA PAGHAYO

Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at Go
Saan Kami Tutungo? | Macalinao at E.P. Hontiveros SJ
Humayo Kayo | Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.226.22.192