Magsimba. Litúrhiya. Filipino.
Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá. Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús.
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Larawan-Katawan-at-Dugo

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login
Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

Misa "Banal na Espiritu"

23 Linggó sa Karaniwang Panahón - A

09/07/2014

Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 127, Gulóng A, Litcal 2347

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Sa Piging na Handóg | Carlos, Villaroman

right arrow UNANG PAGBASA: Ezek 33:7-9

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoón:
“Ikaw, Tao,
ang ginagawa kong bantay ng Israel;
anumang marinig mo sa akin
ay sabihin mo sa kanila bilang babalâ.
Kapag sina right arrow

TUGÓN SA SALMO


Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin!

right arrow SALMONG TUGUNAN: Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, siyá ay awitan,
ating papurihan ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit, sa kaniyáng harapan na may pasalamat.
siyá ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak.
Tayo ay right arrow

right arrow IKALAWÁNG PAGBASA: Taga-Roma 13:8-10

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Huwag kayóng magkaroon ng sagutin kaninuman,
liban sa saguting tayo’y mag-ibigan;
sapagkat ang right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITÀ: 2 Cor 5:19

Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao; kaya’t napatawad tayo.

right arrow MAGANDÁNG BALITÀ: Mateo 18:15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo,
puntahan mo s right arrow

AWIT SA PAG-AALAY

Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Kaibigan, Kapanalig | E.P. Hontiveros SJ/Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ
Manatili Ka | M.V. Francisco SJ

AWIT SA PAKIKINABANG

Manalig Ka | Perez
Diyós ay Pag-ibig | E.P. Hontiveros SJ
Manatili Ka | M.V. Francisco SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Kaibigan, Kapanalig | E.P. Hontiveros SJ/Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ

AWIT SA PAGHAYO

Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9
Awit (Salmo) 067 | Vic Eclar Romero
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá

Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. The life of Jesus is what is commemorated throughout the year of worship.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Register | Login

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.83.141.145